Meditext

 

Meditext ซื้อตำราแพทย์ เป็นเรื่องง่าย ๆบริการของเรา

Meditext

หนึ่งในหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากกว่าแค่จำหน่ายตำราแพทย์ให้กับบุคลากรและองค์กรทางการแพทย์แต่เราตั้งใจจะเป็น Medical Educational Partnerบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และ จัดหาตำราแพทย์ที่ตรงใจคุณหมอทั้งเนื้อหา และ ราคา

เราเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2016 จนปัจจุบันเป็นตำแทนจำหน่ายตำราแพทย์มากกว่า 20 สำนักพิมพ์จากทั่วโลก ครอบคลุมทั้ง
• ตำราแพทย์ชั้นปรีคลินิกและคลินิก

 • ตำราทันตแพทย์
 • ตำราเภสัชศาสตร์
 • ตำราสัตวแพทย์
 • ตำราพยาบาล
 • ตำรากายภาพบำบัด
 • ตำราทางการแพทย์สาขาอื่นๆ
 • Meditext รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับการตอบรับจากคุณหมอ และ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองเล็กๆ ส่งผ่านตำราแพทย์แหล่งความรู้ เพื่อคุณหมอในการดูแลผู้ป่วย

  Gallery:

  ช่องทางติดต่อ Meditext

  รายชื่อสำนักพิมพ์ที่ร้านเป็นตัวแทนจำหน่าย